miércoles, 5 de octubre de 2016

Així fóu Nit de l'Art 2016

Cada vegada hi ha més participació i més resposta. De cada any som més i creixem fent barri.
El nostre poble, el nostre barri i la nostra gent.
Gràcies a tots els que ho feu possible, que no és fàcil!